Informace o nás

Naše myslivecká sdružení se nacházení v krásné krajině skalních měst Českého ráje. Převážnou část honitby tvoří les, kde se můžeme setkat se srnčí zvěří, černou a občas se objeví i muflon. Z drobné zvěře nalezneme bažanta a objevuje se i zajíc.

Pokud Vás zajímá činnost pořádaná pro veřejnost spjatá převážně s naší mysliveckou chatou, navštivte prosím sekci "Plán akcí".

 

Naše myslivecká chata

Historie projektu

Webové stránky byly spuštěny v roce 2015 jako náhrada za zrušené stránky na webu myslivost.cz

Naši uživatelé

Náš web je určen všem našim příznivcům a kamarádům, kteří se chtějí dovědět více o naší práci a jsou přátelé myslivosti, našeho nehmotného kulturního dědictví.