Dvoudenní naháňka:

Pro registraci prosím uhraďte za oba dny 6.000 Kč předem na účet: 

107-8420040267/0100

Do zprávy pro příjemce napište jména všech registrovaných účastníků. 

V případě, že by vzešla v platnost nová nařízení vlády, která by přímo zakazovala pořádání takovéto akce, budou platby vráceny zpět.

 

Lov trofejové mufloní zvěře:

V naší krásné honitbě zajistíme odlov trofejové mufloní zvěře s doprovodem. 
 
Poplatky smluvních cen za odstřel zvěře mufloní tuzemskými i zahraničními lovci

 

Všeobecné podmínky k lovu:

 

♣   Před vlastním lovem bude s lovcem sepsána smlouva o provedení lovu, přibližné bodové hodnotě a cenové relaci, event. dalších poskytnutých službách.

♣   Tolerance pro určení bodové hodnoty průvodcem je 10%

♣   Při postřelení a nedosledování zvěře se účtuje 25% z nasmlouvané ceny + 2.000,- Kč na úhradu zvěřiny.

♣   Bodové hodnocení trofeje bude provedeno za přítomnosti lovce.

♣   Konečné vyúčtování bude provedeno a proplaceno v korunách českých, dle ceníku fakturou po hodnocení trofeje a jejím předání lovci nebo preparátorovi.

 

Doprovodné:

Ráno                             550,- Kč

Večer                            550,- Kč

Celý den                     1.100,- Kč

Nabízíme lovci možnost odkupu ulovené zvěřiny za zvýhodněnou cenu.

 

CENÍK:

Muflonka, muflonče

2 200,- Kč

Muflon – dle bodové hodnoty CIC

Do 160,00 bodů

10 920,- Kč

160,01 – 170,00 bodů

14 170,- Kč

170,01 – 180,00 bodů

17 420,- Kč

180,01 – 185,00 bodů

20 670,- Kč

185,01 – 190,00 bodů

23 920,- Kč

190,01 – 195,00 bodů

27 300,- Kč

195,01 – 200,00 bodů

30 550,- Kč

200,01 – 205,00 bodů

37 050,- Kč

205,01 – 210,00 bodů

44 590,- Kč

210,01 – 215,00 bodů

54 340,- Kč

Za každý další bod

2 200,- Kč

                                 Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH

Medaile bronzová 185,0 – 194,99 * stříbrná 195,0 – 204,99 * zlatá 205,0 bodů a víc

Při postřelení muflona a jeho následném neúspěšném dosledováni, bude lovci účtována částka ve výši 25% z nasmlouvané ceny + 2.000,-Kč (zvěřina).

Postřelení muflonky, muflončete = 1.500,-Kč

Stažení celého kusu = 550,-Kč

Stažení krku a oddělení hlavy (pro další preparaci) = 550,-Kč