OMS Semily - info

Zde uvádíme informace z Okresní mysliveckého spolku v Semilech:
 

OKRESNÍ  MYSLIVECKÝ  SPOLEK ČMMJ, z.s.  SEMILY

Komenského nám. 146, PSČ 513 01  tel.481622597

ZPRAVODAJ  OMS  2016 - 1. 8. 2016

DŮLEŽITÁ  INFORMACE  PRO  MYSLIVECKÉ  SPOLKY  A  ČLENY  ČMMJ

Vzhledem k prodeji domu, ve kterém je sídlo kanceláře OMS, dochází k podstatné změně. 

Kancelář OMS bude během měsíce srpna 2016 přestěhována na nové působiště.

Kancelář bude v budově  SILO – KRZ s.r.o. Semily, Pod Černým mostem (dříve ZNZ).

Tento objekt je na výjezdu ze Semil, směr Železný Brod – vpravo. (Nad čerpací stanicí

a pod Autosalonem Havex.) 

Kancelář je v 1. patře, číslo dveří 14. Na budově bude cedule, kterou znáte z dosavadního sídla.

Bude zrušena pevná telefonní linka (trvá do 10. 9.) a nahrazena mobilním spojením.

Nové číslo OMS bude oznámeno a uvedeno na webových stránkách OMS.

V souvislosti se stěhováním dojde ke skartaci starých písemností. Jejich součástí jsou i zápisy

z výročních a členských schůzí mysliveckých sdružení do roku 1990. Pokud bude ze strany

MS zájem o jejich vydání k vlastní archivaci, budou vydány.

Před budovou je dostatek místa pro parkování. Omezeno je parkování před prodajnou

zemědělských potřeb, vyhrazeno zákazníkům. Zákaz vjezdu a parkování je ve dvoře sila.        

V původní kanceláři bude omezený provoz do konce srpna.

O veškerém dalším dění v provozu kanceláře budete průběžně informováni.

                                                      Myslivosti zdar!

Josef Tesař v.r.                                                                        Ing. Bohdan Brožek v.r.

jednatel OMS                                                                          předseda OMS